Audi tilslutter sig Alliance for Water Stewardship og vil halvere vandforbruget pr. bil

  • Med sin tilslutning til Alliance for Water Stewardship styrker Audi sit engagement i ansvarligt og effektivt vandforbrug
  • Audi vil sænke sit vandforbrug og frem mod 2035 halvere det miljømæssigt vægtede1 vandforbrug pr. produceret bil

Fra 2023 er Audi som en af de første bilproducenter medlem af Alliance for Water Stewardship (AWS). Den globale sammenslutning af virksomheder, NGO'er og den offentlige sektor engagerer sig i ansvarlig vandforvaltning gennem hele værdikæden. Medlemskabet er en naturlig udvikling af Audis Mission:Zero miljøprogram, hvor ansvarligt og effektivt vandforbrug indgår som et af de vigtigste fokusområder.

Rent drikkevand hører til de mest værdifulde ressourcer i verden: Derfor har Audi valgt at gøre ansvarligt og effektivt vandforbrug til et af de vigtigste fokusområder i sit miljøprogram Mission:Zero. Koncernen vil holde sit eget vandforbrug så lavt som muligt og på sigt ikke længere anvende drikkevand i produktionen. Frem mod 2035 skal det miljømæssigt vægtede vandforbrug1 pr. produceret bil på Audi koncernens fem fabrikker sænkes fra ca. 3,75 kubikmeter vand i 20202 til halvdelen, ca. 1,75 kubikmeter. Derudover engagerer Audi sig sammen med sine underleverandører i at minimere vandforbruget i hele værdikæden.

Med tilslutningen til AWS udvider bilproducenten sit engagement i et bæredygtigt vandstyringssystem. ”Vi har som producent pligt til at sikre en omhyggelig og miljøvenlig håndtering af værdifulde ressourcer i hele vores værdikæde,” siger Dirk Große-Loheide, som er øverste chef for indkøb og IT.

”Medlemskabet og samarbejdet på tværs af sektorer med førende industrivirksomheder i AWS-netværket understreger vores dedikerede tilgang og giver os samtidig en vigtig platform til udveksling af idéer med andre virksomheder.

AWS-standarden er et sæt rammer
AWS-standarden er et internationalt anvendeligt sæt rammer for virksomheder og organisationer med en målsætning om at anvende vand så effektivt som muligt (vandstyring) og under hensyntagen til alle relevante interessegrupper i det pågældende nærområde.

Audi hører til blandt de nu over 170 virksomheder, som indtager en pionerrolle inden for ansvarlig vandforvaltning. Hos AWS ser vi både medlemskabet som en demonstration af engagementet i principperne bag ansvarlig vandforvaltning og som en praktisk mulighed for at styrke den interne indsats bag vandrelaterede mål og bæredygtighedsmål. Det er os en glæde at byde AUDI AG velkommen i vores alliance, og vi er spændte på de bidrag, som koncernen kan yde i forbindelse med opbygningen af et globalt multi-stakeholder-samarbejde for en verden med bedre vand og ved at indtage en pionerrolle inden for bilindustrien”, siger Adrian Sym, der er CEO hos AWS.

Ansvarligt vandforbrug både lokalt og i leverandørkæden
Audi-fabrikken i San José Chiapa i Mexico er i gang med at blive certificeret af AWS. Den er den første Audi lokation, som auditeres af AWS. I den forbindelse kontrolleres vandstyringen både på lokationen og i nærområdet. Hvor kan vandforbruget sænkes? Hvor kan man forebygge vandforurening? Og hvordan kan Audi sikre, at der ikke opstår ulemper for andre parter som fx lokale landbrug? Ud over det direkte vandforbrug i produktionen handler det også om bæredygtighed inden for leverandørkæden. ”Produktionen af batterier, metaller og ruder er forbundet med et højt vandforbrug,” siger Marco Philippi, som er ansvarlig for indkøbsstrategien hos Audi. ”Derfor ønsker vi at udnytte vores medlemskab hos AWS til at udvikle effektive løsningstiltag og implementere dem sammen med vores underleverandører, især i områder med et højt niveau af vandstress3.

Audi lokation med fremtidsorienteret vandstyring
Den nyeste Audi fabrik i San José Chiapa i Mexico går forrest, når det gælder ansvarligt og sparsomt vandforbrug. Fabrikken har helt tilbage fra 2018 produceret helt uden spildevand. ”Især i et land som Mexico, som er truet af tørke, er det vigtigt at bruge vand på en måde, så man bevarer vand som ressource,” siger Tarek Mashhour, der er CEO hos Audi México. ”Vi er stolte af at medvirke til certificeringen efter AWS-standarden.

Fabrikken råder over et biologisk vandrensningsanlæg og et omvendt osmoseanlæg med en årlig kapacitet på 320.000 kubikmeter. Med dette rensningsanlæg kan man spare ca. 150.000 kubikmeter vand om året, ved at det bliver ført tilbage til produktionsprocesserne. På lokationen er der desuden et vandreservoir med en kapacitet på 234.000 kubikmeter.

På vej mod lukkede vandkredsløb
Tiltagene til bæredygtig vandstyring skrider også fremad på andre af Audis lokationer. I samarbejde med sin belgiske samarbejdspartner Hydria investerer Audi Bruxelles fx i ”Re-use”-projektet til integrering af rensningsanlægget Bruxelles Syd i fabrikkens vandforsyning. Derved opstår der et lukket vandkredsløb, som giver en besparelse på ca. 100.000 kubikmeter drikkevand om året.

Audi fabrikken i Neckarsulm har en målsætning om i 2025 udelukkende at få sit brugsvand fra rensningsanlægget Unteres Sulmtal, hvor spildevandet fra fabrikken også ledes hen. Det kredsløb, der opstår på den måde, vil reducere behovet for ferskvand med over 70 %. Første spadestik til det nyt vandforsyningssystem er netop blevet taget.

Læs mere i Audis Annual & Sustainability Report for 2022 (”Mission:Zero – water” side 83-84)

Andre relevante links:

1 Det miljømæssigt vægtede vandforbrug giver mulighed for at sammenligne det reelle samlede vandbehov på Audis lokationer på verdensplan under hensyntagen til de lokale vandstressfaktorer og anvendelsen af regnvand. Det betyder, at man kan prioritere besparelser de steder, hvor tilgængeligheden af vand er særligt knap.

2 Målet blev første gang meldt ud i starten af 2021, hvor 2020 var det oplagte sammenligningsgrundlag for målet.

3 Vandstress er en situation, hvor mængden af anvendt vand overstiger mængden af tilgængeligt vand.


Pressemeddelelsen blev sendt med Mynewsdesk