Audi AG præsenterer robust resultat for 2020

  • CEO Markus Duesmann: ”Regnskabsåret 2020 blev lukket med succes takket være en stærk indsats fra hele mandskabet”
  • En omsætning på ca. 50 mia. euro under udfordrende markedsforhold
  • Driftsresultatet før særlige posteringer falder til 2,7 mia. euro, mens driftsoverskudsgraden før særlige posteringer ligger på 5,5 %.
  • Fortsat klart fokus på elektrisk mobilitet: I 2021 vil over halvdelen af de nylancerede modeller for første gang være elektrificerede.
  • CFO Arno Antlitz: ”Audi står robust og har spillerum til fortsat at kunne investere i fremtidige områder.”

Audi satte også i det udfordrende regnskabsår 2020 fuldt tryk på omstillingen til at være udbyder af bæredygtig og opkoblet premiummobilitet. På grund af pandemien gik udleveringerne og omsætningen markant ned i første halvår, men takket være et stærkt andet halvår med et fremragende fjerde kvartal landede omsætningen for regnskabsåret 2020 på ca. 50 mia. euro. Driftsresultatet før særlige posteringer lå på 2,7 mia. euro, mens driftsoverskudsgraden før særlige posteringer var 5,5 %. Samtidig fortsætter koncernen konsekvent sin elektriske køreplan: Alene i 2021 fordobler Audi antallet af komplet eldrevne modeller i modelprogrammet og styrker derudover PHEV-offensiven.

”Audi tog beslutsomt fat på udfordringerne sidste år og gjorde alt for at komme styrket ud af krisen”, siger Markus Duesmann, som er CEO hos AUDI AG. ”De globale effekter af coronapandemien har i høj grad påvirket vores regnskabsår. Efter at efterspørgslen efter biler faldt drastisk i alle områder i verden, stabiliserede markederne sig senere på året – først i Kina, derefter også i Europa og USA. I fjerde kvartal lykkedes det os at slutte året af med en rekord, når det gælder antallet af udleverede biler – det var det mest succesfulde kvartal i koncernens historie. Samlet set opnåede vi i regnskabsåret 2020 en driftsoverskudsgrad før særlige posteringer på 5,5 %. Denne præstation er også resultatet af en ansvarlig coronakrisestyring og først og fremmest en stærk indsats af hele mandskabet. Jeg er begejstret over omstillingsparatheden og fleksibiliteten hos Audi medarbejderne.”

Udleveringerne af Audi biler til kunderne lå i 2020 på 1.692.773 (2019: 1.845.573) stk. Dermed var tilbagegangen som følge af pandemien på ca. 8 % markant lavere end den verdensomspændende tilbagegang på det samlede marked på næsten 15 %. Efter en vanskelig start på året gik det efterfølgende langt bedre for markederne: Med 505.583 (Q4/2019: 488.471) udleveringer lukkede Audi endda regnskabsåret med det mest succesfulde kvartal nogensinde i koncernens historie. Årsagerne til den stærke slutspurt i 2020 var koncernens aktive coronakrisestyring samt en mærkbar forbedring på de primære markeder. Audi reagerede også fleksibelt på udfordringerne under coronapandemien med en udbygning af digitale salgs- og serviceløsninger.

Luksusklasse- og SUV-modellerne opnåede ekstra stor succes i 2020. Eksempelvis steg udleveringerne af Audi Q3 og Audi A6 med hhv. 18,1 % og 11,8 % i forhold til året før. Den komplet eldrevne Audi e-tron var sammen med Audi e-tron Sportback den mest solgte elbil i verden fra de tyske premiumproducenter med en stigning i efterspørgslen på næsten 80 % i forhold til året før. Det betyder, at e-tron-modelrækken i høj grad bidrager til opfyldelsen af koncernens interne CO2-mål. Audi Sport GmbH satte også ny rekord i regnskabsåret 2020 med en stigning i udleveringerne på 16,1 % i forhold til året før.

Som følge af volumenudviklingen lå omsætningen for Audi koncernen i 2020 på 49.973 mio. euro (2019: 55.680). Driftsresultatet før særlige posteringer landede på 2.739 mio. euro (2019: 4.509). Det svarer til en driftsoverskudsgradfør særlige posteringer på 5,5 % (2019: 8,1). Især fjerde kvartal bidrog med et driftsresultat før særlige posteringer på 2.456 mio. euro (2019: 1.271) og en driftsoverskudsgrad på 14,7 % (2019: 8,9) til, at tabene fra første halvår blev mere end opvejet. Denne stærke præstation skyldes for det første det markant større antal udleverede biler som følge af markedernes opgang. Derudover bevarede Audi også sin strikse disciplin, når det gjaldt omkostninger og investeringer, frem til årets udgang.

”Også i det turbulente 2020 viste det sig, at Audi står robust og har en stærk økonomi, siger Arno Antlitz, som er øverste chef for finans og jura hos AUDI AG. ”Under coronapandemien har vi styrket vores investerings- og omkostningsdisciplin yderligere uden at gå på kompromis med produktsubstansen eller fremtidsperspektiverne for mærket Audi.”

Volkswagen koncernen samler sine kræfter for at klare udfordringerne i omstillingen af bilbranchen. Derfor stemte aktionærerne på generalforsamlingen 2020for en såkaldt squeeze-out på aktieområdet. Det betød, at alle aktierne hos AUDI AG's mindretalsaktionærer overgik til Volkswagen AG. Et vigtigt skridt for, at Audi også i fremtiden kan være stærk og konkurrencedygtig. Synergierne i Volkswagen koncernenbliver nu udnyttet endnu mere effektivt. Et vigtigt eksempel på det tætte samarbejde i koncernen er Car.Software.Organisation, hvor softwarekompetencerne fra mærkerne i Volkswagen koncernen samles og udbygges yderligere. Dette nye selskab i Volkswagen koncernen, hvor Audis CEO Markus Duesmann er formand for bestyrelsen, sætter gang i udviklingen af en ensartet elektronisk platform og et styresystem til alle mærker. I slutningen af 2024 vil denne softwareplatform få premiere i den første Audi model, som vil være baseret på Artemis-projektet. Styresystemet vil derefter trinvist blive indført i alle biler fra Volkswagen koncernen.

Mærket med de fire ringe investerer uforandret i fremtidens modeller og teknologier. Det betyder, at Audi selv under pandemien tager store fremskridt inden for den elektriske offensiv. Denne virksomhedsmæssige og strategiske proces kan også aflæses i de planlagte udgifter for de kommende 5 år. Næsten halvdelen af de planlagte samlede investeringer på 35 mia. euro går til fremtidsteknologier – ca. 15 mia. euro sættes alene til side til elektrisk mobilitet og hybridteknologi.

For første gang nogensinde vil over halvdelen af de nylancerede modeller i 2021 være elektrificerede. Det begyndte allerede i februar med verdenspremieren på Audi e-tron GT, som er den første komplet eldrevne Audi, der produceres i Tyskland. Allerede midt på året lanceres Audi Q4 e-tron og Audi Q4 e-tron Sportback: Med disse modeller giver koncernen for første gang kunderne mulighed for at vælge en model fra det kompakte segment som adgangsbillet til Audis elektriske univers. Derudover styrker Audi sit udbud af PHEV-modeller: I mere end hver anden modelrække med forbrændingsmotor vil der i løbet af i år være mulighed for at vælge en plug-in-hybridmodel. Audi har planer om at have over 20 komplet eldrevne modeller i programmet i 2025 og samtidig udbygge PHEV-porteføljen markant. Koncernens prognoser viser, at man på det tidspunkt vil opnå en andel på ca. en tredjedel komplet eldrevne modeller og hybridmodeller af alle udleverede biler til kunderne på verdensplan.

Når det gælder implementeringen af e-køreplanen, spiller det kinesiske markedogså en afgørende rolle. Her udbygger koncernen sin tilstedeværelse yderligere og implementerer en ny forretningsmodel. Audi tager et vigtigt skridt med grundlæggelsen af ”Audi FAW New Energy Vehicle Company”, som er et joint venture med partneren gennem mange år FAW. På grundlag af ”Premium Platform Electric” (PPE), som udvikles sammen med Porsche, vil der fra 2024 blive produceret elbiler til det kinesiske marked på fabrikken i Changchun (Kina). ”Kina er for os en relevant teknologisk initiativtager og en central søjle i den bæredygtige succes hos Audi”, siger Audis CEO Markus Duesmann. ”Særligt i premiumsegmentet ser vi stadig et enormt potentiale i Kina, og derfor vil vi styrke vores produktportefølje yderligere på vores største marked.” Frem mod udgangen af 2021 vil der blive produceret 12 forskellige Audi modeller hos det mangeårige joint venture FAW-Volkswagen.

Når vi kigger på 2021, forventer Audi koncernen med forbehold for den videre udvikling af coronapandemien, at verdensøkonomien kommer på fode igen. ”Vi ser med forsigtig optimisme på 2021”, siger Arno Antlitz. ”Vi vil bygge videre på det stærke momentum fra fjerde kvartal. Vi har en ambitiøs målsætning om at vækste markant i forhold til sidste år.”

På grund af det attraktive udvalg af produkter forventer Audi koncernen en markant stigning i antal udleveringer og i omsætningen i forhold til året før. Koncernen har for 2021 prognosticeret en driftsoverskudsgrad på mellem 7 og 9 %, således at man nærmer sig det strategiske spektrum på mellem 9 og 11 %. Samtidig prioriterer premiumproducenten de produktrelaterede investeringer og reducerer sin strategiske målsætning for materielle investeringer med et procentpoint til 4-5 % af omsætningen. Til gengæld intensiverer Audi budgetterne til produkter og fremtidsteknologier. I stedet for som hidtil 5-6 % planlægger Audi at bruge 6-7 % af omsætningen til forskning og udvikling – hermed understreger Audi sine innovative ambitioner og sætter tryk på omstillingen til at være udbyder af bæredygtig og opkoblet premiummobilitet.

Læs hele pressemeddelelsen på Audi MediaCenter

Download Audis årsrapport


Pressemeddelelsen blev sendt med Mynewsdesk