Audi vil halvere vandforbruget i produktionen frem mod 2035

  • Audi México har allerede være spildevandsfri siden 2018
  • I 2025 skal der være et lukket vandkredsløb på fabrikken i Neckarsulm
  • Produktionsdirektør Peter Kössler: ”Vores vision er lukkede vandkredsløb på alle vores fabrikker”

Rent drikkevand hører til de mest værdifulde ressourcer i verden. Derfor har Audi valgt at gøre en sparsommelig og effektiv håndtering af vand til et af de vigtigste fokusområder i sit miljøprogram Mission:Zero. Koncernen vil holde sit eget vandforbrug så lavt som muligt og på sigt ikke længere anvende drikkevand i bilproduktionen. Til det formål gør Audi brug af effektive processer, lukkede vandkredsløb og større udnyttelse af regnvand. På langt sigt vil Audi implementere lukkede vandkredsløb på alle fabrikker.

Drikkevand er en værdifuld, knap ressource. På verdensplan har ca. 2,2 milliarder mennesker ikke regelmæssig adgang til rent vand. FN vurderer, at behovet for drikkevand vil kunne stige med 55 % frem mod 2050. I bilproduktionen er det også nødvendigt af bruge vand – eksempelvis i lakereriet eller ved tæthedskontroller. Peter Kössler, som er øverste chef for produktion og logistik hos Audi, fortæller: ”Vi ønsker at reducere vores brug af frisk vand massivt og halvere vandforbruget pr. produceret bil frem mod 2035. Til det formål anvender vi allerede i dag genanvendt vand, når det er muligt, og dette vand anvendes flere gange og renses i kredsløbet. Vores vision er lukkede vandkredsløb på alle vores fabrikker.”

For at kunne prioritere tiltag til vandbesparelse anvender Audi en lokationsbaseret vandværdi, der sætter vandforbruget på fabrikkerne i forhold til den regionale tilgængelighed. Denne hensyntagen til de regionale forhold giver mulighed for at implementere tiltag målrettet på de steder, hvor vandet er særligt kostbart. På denne måde er det planen at reducere det økologisk vægtede vandforbrug i produktionen fra i dag ca. 3,75 kubikmeter i gennemsnit pr. produceret bil til ca. 1,75 kubikmeter i 2035.

Audi México er pioner, når det gælder den sparsommelige omgang med vand som ressource. Fabrikken har allerede siden 2018 som den eneste fabrik i verden produceret biler helt uden udledning af spildevand. Et biologisk rensningsanlæg med et efterfølgende ultrafiltrerings- og omvendt osmoseanlæg opfanger det spildevand, der opstår i produktionen, renser det og sender store mængder af det tilbage i fabrikkens vandkredsløb. Fabrikken anvender eksempelvis det rensede vand til produktionen eller til vanding af de grønne områder på fabriksområdet.

fabrikken i Neckarsulm skal der etableres et lukket vandkredsløb mellem fabrikken og det nærliggende kommunale rensningsanlæg, der drives af Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal. Før kredsløbet og den dermed forbundne opførelse af et nyt vandforsyningsanlæg kan starte, tester Audi processen i et pilotanlæg. Det vand, der kommer tilbage fra rensningsanlægget, ledes ind i en container på den nordlige del af fabriksområdet, og der klargøres det til genanvendelse i produktionen ved hjælp af filteranlæg og membraner. Undervejs kontrolleres vandkvaliteten hele tiden. Ud over kvalitetskontrollen udføres der en laboratorieanalyse, som hver 14. dag fastlægger egenskaberne for det rensede vand. Hvis disse tests forløber positivt, vil man allerede i 2022 påbegynde opførelsen af det nye vandforsyningsanlæg og i 2025 tilslutte fabrikken til dette vandkredsløb.

fabrikken i Ingolstadt har et nyt forsyningscenter til produktionsvand været i drift siden 2019. I forbindelse med det hidtidige klargøringsanlæg kan man dermed tilbageføre ca. halvdelen af spildevandet fra fabrikken til et kredsløb, hvor det renses med henblik på genanvendelse. Anlægget renser spildevandet i tre trin, før det igen kan anvendes som vand til produktionen. I den forbindelse løber det først igennem et kemisk-fysisk anlæg, som neutraliserer de alkaliske og sure bestanddele og fjerner tungmetaller. Efterfølgende anvendes der en membran-bio-reaktor, som er det centrale anlæg i forsyningscentret til produktionsvand. Produktionsvand og sanitært spildevand bliver her blandet og renset for organiske bestanddele. Afslutningsvis leder en omvendt osmose tilbageværende salte væk. Derefter sendes det rensede spildevand tilbage til vandkredsløbet som brugsvand. På den måde sparer Audi op til 300.000 kubikmeter frisk vand årligt.

Derudover benytter Audi sig på flere fabrikker af regnvandsbassiner for at kunne dække sit eget vandbehov på en så ressourceskånende måde som muligt. På fabriksområdet hos Audi México befinder der sig et vandreservoir med en kapacitet på 240.000 kubikmeter. Det bliver fyldt op under den ca. 6 måneder lange regntid fra maj til oktober. Det indsamlede og rensede regnvand anvendes på fabrikken. Også på fabrikken i Ingolstadt indsamler Audi regnvand i underjordiske regnvandsbassiner for efterfølgende at tilføre det til vandkredsløbet på fabrikken som brugsvand. Alt efter vejrforholdene kan der årligt bruges op til 250.000 kubikmeter regnvand. Det er også planen at styrke anvendelsen af regnvand på de øvrige fabrikker i de kommende år.


Pressemeddelelsen blev sendt med Mynewsdesk